februari 22, 2024
Ekonomi

Hur deklarerar man?

En man som deklarerar

Att deklarera var tidigare en årligen återkommande plåga för många. Flera olika underlag skulle samlas ihop, inkomster och räntor från arbetsgivare respektive banker skulle summeras och redovisas. Inbetald preliminärskatt skulle stämmas av. Vinst eller förlust vid försäljning av värdepapper skulle redovisas. När deklarationsblanketten var ifylld skulle den skrivas under på heder och samvete. Inte undra på att det fanns konsulter som tjänade pengar på att hjälpa till med deklarationer. Vad har då blivit enklare idag och hur deklarerar man egentligen?

 

Hur man deklarerar

 

I början av februari får du ett utkast till deklaration från Skatteverket. Du kan se det som ett förslag till deklaration som du kan godkänna och skriva under i sin helhet samt returnera till Skattemyndigheten. Du kan också göra rättelser eller tillägg innan du skickar tillbaka deklarationen. Detaljfrågor kring hur man deklarerar får du svar på om du går in på Skatteverkets hemsida.

 

Hur deklarerar man på nätet?

 

Om du anmält dig till nättjänsten “Min myndighetspost”, får du din deklaration digitalt i början av februari. Deklarationen är förifylld med de uppgifter som Skatteverket fått in. Det kan vara kontrolluppgift från arbetsgivare, pensionsmyndighet, banker med flera källor. Din uppgift är att kontrollera och stämma av att de olika posterna är korrekta enligt din uppfattning.

 

Om så är fallet returnerar du deklarationen digitalt och skriver under med Bank-ID. Fortfarande skriver du under uppgifterna på heder och samvete. Efter en tid kan du gå in på Skatteverkets hemsida och klicka på din inkomstdeklaration. Du får då upp en ruta med ett preliminärt besked som visar om du får skatt tillbaka eller ska betala restskatt. 

 

Hur deklarerar men försäljning av aktier?

 

Om du handlar med aktier eller fonder, kan du ha en depå i banken eller så gör du affärer på ett investeringssparkonto eller ISK. Om du sålt värdepapper genom din depå, får Skatteverket in kontrolluppgifter. Försäljningsbeloppet framgår av din deklaration, men du måste själv ange omkostnadsbeloppet för varje enskilt värdepapper. Det gör du på en separat bilaga där vinst eller förlust räknas fram automatiskt.

 

Om du handlar värdepapper via ett ISK-konto behöver du inte bekymra dig över om du gjort vinst eller förlust under året. Skatten dras istället med en viss procentsats på det totala värdet av ditt ISK-konto. Skatten dras automatiskt och framgår av den deklarationsuppgift du får från Skatteverket.

 

Hur deklarerar man trängselskatt?

 

Trängselskatt tar du inte upp i din inkomstdeklaration. Den är nämligen inte avdragsgill. Istället betalar du in denna punktskatt till Transportstyrelsen i löpande i takt med att du kör på trafikleder som är belagda med trängselskatt.

Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant