februari 22, 2024
Teknologi

Hur skriver man ett pm?

www

Många har brottats med rubrikens fråga efter att ha skrivit flera pm som inte blivit förstådda eller ens lästa. För att skriva ett pm måste du tänka på följande:

 

  • Vad är syftet med ditt pm?
  • Vem skall läsa ditt pm?
  • Vilka kunskaper har läsaren?

 

Vi kommer att beröra tre olika syften med att skriva ett pm:

 

  • Dokumentera ett händelseförlopp
  • Underlag för beslut
  • Vetenskaplig utredning

 

Hur man skriver ett pm för dokumentation

 

Du kan ha fått information om att dokumentera ett händelseförlopp inom exempelvis ett företag, en kommun eller en myndighet. Syftet är inte att ditt pm ska leda till några beslut. Ditt pm blir ett dokument som läggs till handlingarna. Det kan handla om en arbetsplatsolycka eller en tvist om hur ett ärende handlagts av en myndighet. Ett sådant pm måste vara detaljerat och skall beskriva hur ett ärende behandlats. Ett sådant pm kan bli till ett bevismaterial i en kommande rättslig process. 

 

Hur man skriver ett pm som beslutsunderlag

 

Om du skriver ett beslutsunderlag till en företags- eller kommunledning måste du tänka efter vem som är läsare av ditt pm. Vilka bakgrundskunskaper har läsaren om det ämne som ditt pm behandlar? Låt oss anta att ditt pm handlar om en investering av teknisk natur. Beslutsfattarna har kompetens inom inte bara teknik, utan även vad gäller ekonomi och personalfrågor. Du måste ta hänsyn till alla beslutsfattare. Låt bli att briljera med din egen kompetens inom ditt teknikområde. Sådant kan ibland enbart leda till irritation. Ingen beslutsfattare gillar att bli underskattad. Lämna istället en klar och tydlig rekommendation om vilket beslut som du anser bör tas.  

 

Hur skriver man ett pm vid ett universitet?

 

Ett pm vid ett universitet kan handla om att kortfattat redogöra för en vetenskaplig utredning. En sådan utredning följer en speciell vetenskaplig metod. En vetenskapsman ställer upp ett antal hypoteser som testas med en vedertagen metodik. Hypoteser kan förkastas eller bli validerade. Om du skriver ett pm i detta sammanhang ska du helt enkelt redogöra för de resultat som forskningen gett. Läsaren av ditt pm kan vara allmänheten. Då måste du kunna popularisera ämnet på ett sätt som även icke-forskare begriper.  

 

Hur skriver man ett bra pm?

 

Kännetecknet för ett bra pm är att det blir läst. Du börjar med en ingress om vad ditt pm ska belysa. Det är viktigt att du sedan har en tydlig indelning i stycken. De måste komma i rätt och naturlig ordning för läsaren. Ibland måste du lämna lämna referenser till andra skribenter eller utredningar. Lämna en notförteckning. I slutet av ett bra pm redovisar du slutsatser i en sammanfattning. Ibland med entydiga förslag till beslut. 

 

 

 

Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant