april 16, 2024
Ekonomi

Så funkar det med preferensaktier!

Preferensaktier

Preferensaktier är en unik sorts aktie där du som ägare har företrädesrätt vid bland annat utbetalning. Preferensaktier har sammantaget ett lägre röstvärde och lägre kurspotential än vanliga stamaktier.

Vad är egentligen preferensaktier?

En bekant föreställning som de flesta individer som är intresserade av aktiehandel och aktiemarknad säkert har stött på någon gång, men som många fortfarande är osäkra på. Samtidigt är det ett spännande investeringsalternativ som kan vara tilltalande att använda som ett komplement till en portfölj, varför det är fördelaktigt att förstå hur den här typen av aktier fungerar. Som ett resultat hittar du en kort men uttömmande förklaring av vad preferensaktier är och hur de skiljer sig från vanliga stamaktier nedan.

Om du vill lära dig ännu mer om preferensaktier samt läsa om de olika finansmäklarna som hanterar dessa typer av aktier så rekommenderar vi https://preferensaktierna.se

Kom ihåg att historisk avkastning aldrig är någon garanti på hur en framtida avkastning kan se ut! Gör alltid en grundlig analys innan du investerar ditt kapital. Denna artikel bör inte ses som finansiell rådgivning utan endast tips.

Fredrik Ekström

TIPS: Läs om vilka aktier som är bäst just nu här!

Utdelning har företräde i preferensaktier.

Företrädesrätten till fastställd utdelning är den mest uppenbara distinktionen mellan preferensaktier och stamaktier. “Preference” är ett prefix som betyder “prioritet” eller “fördel”. Denna förmånsrätt innebär att du som ägare av preferensaktier alltid har rätt att driva ut din utdelning före de ordinarie aktieägarna. Om företaget inte har råd att betala alla utdelningar är preferensaktieägarna alltid först i kön. Utdelningen på preferensaktier fastställs på liknande sätt i förväg och ändras inte när den väl är fastställd. Utdelningen på preferensaktier är typiskt sett mer och bättre än på vanliga aktier, men kurspotentialen är betydligt lägre. Direktavkastningen, snarare än betydande prisökningar, är den primära källan till prefs balans.

Dessutom ger preferensaktier ofta utdelning oftare än vanliga aktier, vanligtvis kvartalsvis.

Det är viktigt att notera att utdelningsprioritet inte innebär att utdelningen kommer att betalas ut. Om ekonomin blir ansträngd kan ett företag minska utdelningen för preferens, precis som det gör för vanliga aktier. Att annullera utdelningar i preferensaktier blir å andra sidan kostsamt för bolaget, varför det är ovanligt att göra det.

Till ett inlösenpris säljs preferensaktier.

En annan väsentlig skillnad mellan preferensaktier och stamaktier är att preferensaktier alltid säljs till ett inlösenpris. Inlösenpriset är det pris till vilket bolaget när som helst kan begära att aktierna ska återköpas.

Vid köp av preferensaktier är lösenpriset en risk som måste beaktas. Det beror på att om inlösenpriset är lägre än vad du betalade för dina aktier när du först fick dem kan du förlora mycket pengar.

En fast tumregel är att aldrig betala mer än det lägsta inlösenpriset för en preferensaktie.

Preffar liknar obligationer genom att det juridiskt definieras som aktier, men det är mer suggestivt för obligationer. Den förinställda utdelningen är analog med den kupongränta som erbjuds av obligationer, och preferensaktier, liksom obligationer, är föremål för räntefluktuationer. Preferensaktier tappar ofta i värde när räntorna stiger. När räntan sjunker blir effekten den motsatta, och värdet på förmånerna stiger.

Preferensaktier, till skillnad från obligationer, redovisas inte som en skuld i balansräkningen utan som eget kapital. Det gör att preferensaktier inte höjer bolagets skuld på papper.

Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant