oktober 2, 2023
Ekonomi

Varför är elpriset så högt

Bild på stigande elrpsier

Det är nog inte många som inte har blivit berörd av de höga elpriserna och det är ett flertal faktorer som har påverkat det. Främst är det de höga priserna på fossil gas som påverkat priserna enligt den europeiska energitillsynsmyndigheten, ACER.

Vårt elsystem är sammankopplat med det europeiska elsystemet och elbolagen säljer och köper det fritt. Enligt EU:s regelverk får inte ett land strypa sin el överföring till andra länder mer än med undantagsfall.

Vi har gott om el så varför är elpriset så högt?

Även vädret påverkar priset enormt, exempelvis när hösten är ovanligt varm och kylan slår till bidrar till högre efterfråga på el. Är det samtidig väldigt kallt i övriga Europa blir efterfrågan ännu större.

När vind- och vattenkraft inte räcker till behöver elen bli producerad med naturgas eller olja vilket är dyrare. Olja och naturgas har även blivit dyrare i sambandet med kriget mellan Ryssland och Ukraina. På grund av detta kan det vara bra att välja ett bra elbolag så att du slipper betala onödigt mycket för din el.

Leave feedback about this

  • Kvalité
  • Underhållande
  • Intressant